• <tbody id="6tvho"><pre id="6tvho"></pre></tbody>

   <tbody id="6tvho"><pre id="6tvho"></pre></tbody>
  1. <dd id="6tvho"><center id="6tvho"></center></dd>


   主页 > 新闻资讯 > 公司公告 >

   公告 2019-02-27 09:38  点击:

                             关于办理股权确认手续的
                         
                            公    告


    

          根据山东阳煤恒通化工股份有限公司年度股东大会决议,2016年度资本公积转增股本

   比例为10转10,即“每10股转增10股”;2017年度利润分配方案为“10送10并派发现金红利

   0.25元/股”,其中现金红利0.25元/股由公司代扣代缴个人分红所得税。目前公司已委托山

   东产权登记有限责任公司负责办理股权确认手续,请各位股东持本人有效身份证原件及持股

   凭证前往办理。
        
          办理时间:自2019年3月1日开始
        
          办理地点:山东产权登记有限责任公司营业部
        
          具体地址:济南市玉函路228号
       
          联系电话:0531-86931113
         
          特此公告。


    
                                   山东阳煤恒通化工股份有限公司
                                         2019年2月25日

       @ 2015 山东阳煤恒通化工股份有限公司版权所有
   手机龙虎斗